Đấu trường liên server mùa 7

13/02/2018

Đấu trường liên server mùa 7Thời gian đấu liên server: 12h ngày 13/2 đến 0h ngày 19/2

Chia cụm:

Cụm 1: Xích Bích S1- S8
Cụm 2: Xích Bích S9- S28
Cụm 3: Xích Bích S29 - S44
Cụm 4: Xích Bích S45- S53
Cụm 5: Xích Bích S54- S63

Phần thưởng Đế Vương chiến:
Top 1: 1 thần khí Gia Cát Lượng, 1 Kiếm Xích Kim, 5000 ngọc tẩy, 500 ngọc tinh luyện, 30 lệnh tầm tiên siêu.
Top 2: 1 Kiếm Xích Kim, 5000 ngọc tẩy, 500 ngọc tinh luyện, 30 lệnh tầm tiên siêu.
Top 3: 1 Giáp Xích Kim, 3000 ngọc tẩy, 30 lệnh tầm tiên siêu.
Top 4-10: 3000 ngọc tẩy, 20 lệnh tầm tiên siêu.

 

Tags:

Tam Quốc Thủ Thành Facebook Home

App StoreGoogle PlayAPK