Nạp đơn giá nhận bảo đan

13/01/2018

Nạp đơn giá nhận bảo đan

Thời gian: 00h00 ngày 13/01/2018 đến 23h59 ngày 13/01/2018

Phạm Vi: s1 đến S112

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp đơn giá đạt mốc được thưởng càng lớn. Còn ngại gì không tham gia?

Tối đa được nạp nhận 2 lần

Nạp đơn giá: 300 vàng nhận Chân khí đan x8 + Bảo vật exp lục x2

Nạp đơn giá: 600 vàng nhận Tinh khí đan x2 + Bảo vật exp lục x2

Nạp đơn giá: 1200 vàng nhận Tinh khí đan x3+ Bảo vật exp lam x2

Nạp đơn giá: 3000 vàng nhận Tinh khí đan x8+ Bảo vật exp tím x2

Tags: