Tích nạp nhận Thần Đan

13/01/2018

Tích nạp nhận Thần Đan

Thời gian: 00h00 ngày 13/01/2018 đến 23h59 ngày 14/01/2018
Phạm Vi: S1 đến S112
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công nạp đơn giá đạt mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau mau tham gia!
Đăng ký nhận quà tại : http://bit.ly/ĐKQuaEvent
Tích nạp 100 vàng:Rương bạc*1 + Chìa bạc*1 + Thiên Mệnh Đan*5
Tích nạp 500 vàng:Rương vàng*2 + Chìa vàng*2 + Thiên Mệnh Đan*10 + Hồn Mã Siêux1
Tích nạp 1000 vàng:Bạc 50.000 + Thằng cấp đan 30 + Thiên Mệnh Đan*15 + Hồn Mã Siêux1
Tích nạp 2000 vàng:Bạc 70.000 + Thằng cấp đan 50 + Thiên Mệnh Đan*25 + Hồn Mã Siêux2
Tích nạp 4000 vàng:Bạc 100.000 + Thằng cấp đan 70 + Thiên Mệnh Đan*30 + Hồn Mã Siêux3
Tích nạp 8000 vàng:Bạc 200.000 + Thằng cấp đan 100 + Thiên Mệnh Đan*35 + Hồn Mã Siêux3
Tích nạp 15000 vàng:Bạc 300.000 + Thằng cấp đan 130 + Thiên Mệnh Đan*40 + Hồn Mã Siêux4
Tích nạp 25000 vàng:Bạc 400.000 + Thằng cấp đan 160 + Thiên Mệnh Đan*55 + Hồn Mã Siêux5
Tích nạp 35000 vàng:Bạc 500.000 + Thằng cấp đan 200 + Thiên Mệnh Đan*80 + Hồn Mã Siêux5
Tích nạp 45000 vàng:Bạc 700.000 + Thằng cấp đan 250 + Thiên Mệnh Đan*100 + Hồn Mã Siêux6
Tích nạp 55000 vàng:Bạc 800.000 + Thằng cấp đan 300 + Thiên Mệnh Đan*120 + Thần Tướng Tuỳ Chọnx1
Tích nạp 70000 vàng:Bạc 900.000 + Thằng cấp đan 350 + Thiên Mệnh Đan*120 + Tú Nữ tuỳ chọn x1 hoặc Thần tướng tuỳ chọn x1 
Đại Kiều VIP 12 trở lên mới được chọn.

 

Tags: