Tích tiêu nhận phù exp

13/01/2018

Tích tiêu nhận phù exp
Thời gian: 00h00 13/01/2018- 23h59 14/01/2018
Phạm Vi: S1 đến S112
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công tiêu đạt mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau mau tham gia!
- Tích tiêu phí 100 vàng: Quân công 1000 + Phù Exp đồng x 5
- Tích tiêu phí 500 vàng: Quân công 5000 + Phù Exp đồng x 10
- Tích tiêu phí 1000 vàng: Quân công 10000 + Phù Exp Bạc x 5
- Tích tiêu phí 2000 vàng: Quân công 15000 + Phù Exp Bạc x 5, Phù Huyền Vũ x 2
- Tích tiêu phí 5000 vàng: Quân công 20000 + Phù Exp Bạc x 5, Phù Bạch Hổ x 2
- Tích tiêu phí 10000 vàng: Quân công 25000 + Phù Exp Vàng x 5 + Phù Chu Tước x 2
- Tích tiêu phí 25000 vàng: Quân công 35000 + Phù Exp Vàng x 5 + Phù Thiên Lang x 1
- Tích tiêu phí 45000 vàng: Quân công 45000 + Phù Exp Vàng x 7 + Phù Phá Quân x 1
- Tích tiêu phí 65000 vàng: Quân công 60000 + Phù Exp Vàng x 10 + Bảo vật Exp đỏ x2

 

Tags: