Bảo Trì Máy Chủ Ngày 12/10 - Cập Nhật Tướng Mới Sa Ma Kha

11/10/2018

frownfrownTHÔNG BÁO: Tam Quốc GO sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ để cập nhật tướng mới Sa Ma Kha và tiến hành gộp server .

Thời gian bảo trì: bắt đầu từ 00:00 đến 04:00 sáng ngày 12/10/2018.

Trong lần bảo trì này, Tam Quốc GO sẽ có một số thay đổi như sau:
✨ Tiến hành gộp các Server:
Phạm Vi:
- Cụm Thanh Long: S33-S38
- Cụm Bạch Hổ: S29-S31; S32-S37

Lưu ý: Nên đăng xuất tài khoản trước khi bảo trì ít nhất 15 phút để tránh các rủi do về tài khoản.
 
Cập nhật tướng mới: Sa Ma Kha.
  • Sa Ma Kha. 
  • Xếp hạng: Danh Tướng Trung Lập.
  • Hệ: Cung
  • Cách sở hữu: Chiêu mộ tửu quán, mở Danh tướng lục, đổi qua Sự kiện, nâng cấp đổi Hồn Ngọc Đỏ trong đổi Luyện Võ.
  • Thông tin cơ bản về Sa Ma Kha xem Tại đây​.

Các Quân Sư hãy chú ý sắp xếp thời gian chinh chiến hợp lý nhé.
BQT Tam Quốc GO,
Trân trọng!

 
Tags: